Fipronil binden, ook voor BIO!!!

Heel aktueel is nu het probleem in de pluimvee sector met een hoog gehalte aan fipronil, in kip, ei en stalomgeving Is hier wat aan te doen? Er zijn geen gerichte klinische studies voorhanden die dit bestudeerd hebben echter  Bemexcide Absorptie (merknaam van Mercator-groep) kan in het maag/ darm stelsel pesticides binden, ook voor bio geschikt (valt binnen de norm van 1m558). Wij richten ons met name op de stalomgeving. Veevoederfabrikanten kunnen wij behulpzaam zijn, maar verwijzen wij door naar onze producent, dit om extra schakels te voorkomen en prijs opstuwing te vermijden.

Recent onderzoek door ons uitgevoerd bij een geaccrediteerd laboratorium uit Rotterdam toont aan dat fipronil wordt gebonden door Bemexcide Absorptie.

Bemexcide Absorptie (BA), ook voor BIO

Bemexcide Absorptie (BA) is een product dat als additief wordt toegepast in kant en klare mengvoeders,  Bemexcide Absorptie valt binnen de Skal normering 1m558

Bemexcide Absorptie (BA) wordt  in een slurry worden toegepast in een stalomgeving. belangrijk hierbij voldoende vocht te hebben om een daadwerkelijke binding te creëren met het te behandelen oppervlak. Bij een te droge oplossing zal geen voldoende menging ontstaan en het effect minder zijn.

Bemexcide Absorptie wordt toegepast om aanwezige pesticides te binden die in het maag/darmkanaal aanwezig zijn. Let wel pesticides/biocides in het opgeslagen vetweefsel worden niet geabsorbeerd, deze dienen eerst via een dieet worden losgemaakt uit het weefsel.

Sproeimiddel:

Bemexcide Absorptie als sproeimiddel zodanig aanmaken dat de slurry een goede vermenging kan realiseren met het te behandelen oppervlak. Na droging/ inwerking (min 24 uur) kan de substantie verwijderd te worden en afgevoerd in een daarvoor geschikt depot.

Aanmaken vereist enige zorgvuldigheid: maak niet alles in één keer aan maar in meerdere keren.  Het kan aangemaakt worden in leiding water. De uiteindelijk verhouding is 1:10, dus 1 kg BA vermengen met 10L water. Mechanisch mengen, bv mixer op de boormachine. Goed en krachtig mengen om klontering te voorkomen.  Het mengsel zakt niet uit , dit duurt uren.

Bemexcide Absorptie aanmaken met water, zodanige hoeveelheid dat het nog te verspuiten valt  (1:10),  niet vernevelen,  alles raken. Bij voorkeur met een borstel extra goed inwrijven.  De slurry goed laten inwerken, minimaal 24 uur. Het aangebrachte product droogt verder in en zal afbladderen.

Bemexcide Absorptie
Bemexcide Absorptie na droging

Er van uitgaande dat  een evt pesticide gebonden is, zal door opname,  het niet in de kip worden losgelaten, maar direct worden uitgescheiden.

In de Praktijk:

Door studies is reeds aangetoond dat Bemexcide fipronil bindt. In het recente weekend (5-8-2017)is door een geaccrediteerd Laboratorium uit Rotterdam in opdracht van ons een labtest uitgevoerd om te onderzoeken of  Bemexcide ook in een stalomgeving zal functioneren. Het onderzoek is tweemaal uitgevoerd en heeft aangetoond dat Bemexcide Aborptie fipronil bindt en niet meer loslaat.  De enig andere manier om fipronil te verwijderen is verhitten tot tenminste 200 graden, dan zal de fipronil oplossen en verbranden.

Schoonmaak Protocol:

Zet de stal NIET in met een voor week middel , Zeep, Spiritus, ontsmettingsmiddelen en ontvettingsmiddelen hebben een averechts effect om fipronil te binden

Verspreid het aangemaakte product  Bemexcide ruimschoots in de stal en laat dit opdrogen. De afvallende schilfers en bladders hebben de pesticide opgenomen en hebben dit ingesloten. als  aleternatief kan de stal ook uitgespoten worden.

Nadat de stal behandeld is, wordt vanuit het lab  het extra advies gegeven om de Bemexcide Aborptie ook in poeder vorm ruimschoots over de vloer te strooien, om zodanig te binden met de verse mest. Alhoewel Bemexcide Aborptie primair bedoeld is in een wateroplossing zal verse (natte) mest ook een verbinding aangaan. Bij het weer opeten van de mest zal geen circulaire rondgang vinden van de fipronil aangezien deze nu gebonden is.

De meeste recente vragen betreffen: Mag Bemexcide toegepast worden?

Bemexide Absorptie (handelsnaam van Mercator-groep) is gecertificeerd volgens GMP+ het is toegelaten in FEED, daarnaast valt het binnen de normen voor FOOD.

Bio toepassingen: Onderstaand bericht is verstuurd door SKAL:

Geachte heer Huizinga, Wij hebben elkaar gister gesproken naar aanleiding van uw vraag ten aanzien van het gebruik van bentoniet ( Bemexcide) in kippenstallen. Voor het gebruik van Bentoniet zoals u dat wilt toepassen zijn wij enkel aansluiting bij Bijlage I van verordening 889/2008. Het mag gebruikt worden als meststof of bodemverbetermiddel. In die zin mag het door de mest van de kippenstal gemengd worden. Het mag dus expliciet niet gebruikt worden als ontsmettings- of renigingsmiddel in de stal (dus niet op muren, zitstokken e.d.)N.B. De mest van met fipronil verontreinigde pluimveebedrijven mag niet naar bio percelen worden uitgereden. Welke voorwaarden de NVWA verder aan deze mest nog verbindt is mij momenteel niet bekend. Met vriendelijke groet, ( Naam bekend bij Mercator-groep)

Is er iets over dioxine bekend,  ja natuurlijk als het in FEED mag worden toegepast moet het gecontroleerd zijn en binnen de norm vallen. Ons product wordt al jarenlang gemonitord op zware metalen, dioxines, pcb’s enz enz.

Is er veel ervaring op dit gebied, nee gelukkig niet. Het is voor iedereen een nieuw fenomeen. Echter het is voor ons geen onbekend terrein, ook op humaan gebied hebben wij pesticide binders.  Echter het klakkeloos toepassen van een binder heeft geen zin, je moet wel de specifieke fysische eigenschappen van de diverse grondstoffen weten. Wij richten ons specifiek op de stalomgeving.

Zijn er nog meer middelen om fipronil te elimineren?

Welke middelen helpen nog meer? Wij horen veel middelen langs komen en nu langzamerhand komen daar ook de labtests van.  Spiritus met groene zeep schijnt niet te helpen. Hogedrukreinigen met hoge temperatuur schijnt niet te helpen, bepaalde ontsmettingsmiddelen, niets officieel van gehoord, is nooit getest en er ook niet bedoeld voor een dergelijke situatie, een stapeling van chemie is niet onmogelijk.

Het inzetten van de stal/ stellingen met peroxcide heeft  direct  tot gevolg dat de fipronil niet meer meetbaar is, maar accuut wordt omgezet in solfon, dit is dus een ongewenst effect en ook geen oplossing is.

Het bestrijden van toxines is totaal wat anders dan het bestrijden van pesticides. De moleculaire structuur is geheel anders, de opbouw van de OH groepen komen niet overeen. Het uitdrijven van (myco)toxines is wat anders dan het binden of neutraliseren van een pesticide/biocide, dit is namelijk een chemische substantie.

BIJ VRAGEN: verkoop@mercator-groep of whatsapp: 062740 2730 of bellen uiteraard.

Omdat het nu enorm druk is met vragen, vragen wij om enig begrip als het antwoord iets langer duurt. Wij houden met verschillende mensen in het veld continu op de hoogte.

Geraadpleegde bronnen:

1) Fushiwaki, Y. and Urano, K. (1992) Present status

and problems for environmental pollution by

pesticides.

  1. Water Waste Water,

34, 1003–1014.

2) Fushiwaki, Y., Tase, N., Saeki, A. and Urano, K.

(1990) Pollution by the fungicide pentachloronitro-

benzene in an intensive farming area in Japan.

Sci. Total Environ.,

92, 55–67.

3) Sabljic, A. (1987) On the prediction of soil sorption

coefficients of organic pollutants from molecular

structure: Application of molecular topology model.

Environ. Sci. Technol.

21, 358–366.

4) McCall, P. J., Laskowski, D. A., Swann, R. L.

and Dishburger, H. J. (1983) Estimation of

environmental partitioning of organic chemicals in

model ecosystems.

Residue Rev.,

85, 231–244.

5) Pussemier, L., De Borger, R., Cloos, P. and Van

Bladel, R. (1989) Relation between the molecular

structure and the adsorption of arylcarbamate,

phenylurea and anilide pesticides in soil and model

organic adsorbent.

Chemosphere,

18, 1871–1882.

6) Bintein, S. and Deviller, J. (1994) QSAR for organic

chemical sorption in soils and sediments.

Chemosphere,

28, 1171–1188.

7) Urano, K. (1975) Theories apparatuses and problems

for determination methods of pore size distributions

of porous materials.

Surface(Japanese),

13, 588–592, 650–656, 738–745.

8) Urano, K., Koichi, Y. and Nakazawa, Y. (1981)

Equilibria for adsorption of organic compounds on

activated carbons in aqueous solutions: Modified

Freundlich isotherm equation and adsorption

potentials of organic compounds.

  1. Colloid Interface Sci.,

81, 477–485.

9) Kawamoto, K. and Urano, K. (1989) Parameters for

predicting fate of organochlorine pesticides in the

environment (II) Adsorption constant to soil.

Chemosphere,

19, 1223–1231.

10) Kawamoto, K. and Urano, K. (1991) Prediction of

environmental fate of organochlorine pesticides in

a specific area. Nippon Kagaku Kaishi,

1991, 497–505.

11) Sharom, M. S., Miles, J. R. W., Harris, C. R. and

McEwen, F. L. (1980) Pesticide of 12 insecticides

in water. Water Res.,

14, 1089–1093.

12) Fushiwaki, Y., Hamamura, T., Hasegawa, A. and

Urano, K. (1993) Environmental pollution by

pesticides from golf courses in Kanagawa prefecture.

Jpn. J. Toxicol. Environ. Health,

39, 543–548.

13) Bailey, G. W. and White, J. L. (1970) Factors

influencing the adsorption, desorption and

movement of pesticides in soil.

Residue Rev.,

32,29–92.

14) Zhao, X., Urano, K. and Ogasawara, S. (1989)

Characteristics of clay minerals of montmorillonites

in the wet state.

Nippon Kagaku Kaishi,

1989, 209–215.

15) Kanazawa, J. (1989) Relationship between the soil

sorption constants for pesticides and their

physicochemical properties.

Environ. Toxicol.

Chem.,

8, 477–484.

16) Shimizu, Y. (1990) Sorption of organic pollutants

in aquatic environments: The effects of solid

composition. Ph. D. Dissertation, University of

Texas at Austin.

17) Fushiwaki, Y. and Urano, K. (1988) Biodegradation

test of herbicide CNP in river water and sediment

using the modified river die away method.

Water Res.,

22, 1137–1141.

18) Ono, H. and Nakanishi, J. (1987) Herbicide, CNP

contamination in the Lake Kasumigaura basin.

Water Res.,

21, 669–674.